Papoušek a mluvení

Spousta lidí si koupí velkého papouška hlavně kvůli tomu, aby mluvil a tak je bavil. Třeba ale zmínit, že pokud bude toto hlavní důvod koupě papouška, s největší pravděpodobností se z papouška stane tzv.,,putovní papoušek, - to znamená, že když člověk zjistí co všechno chov velkého papouška přináší po čase se rozhodne papouška prodat. A většinou člověk, který si takového papoušek koupí má pramálo zkušeností a znalostí (o čemž svědčí koupě staršího papouška na inzerát) takže bude papoušek odsouzen k dalšímu prodeji atd... čili z toho vyplývá skutečně nešťastný a neplnohodnotný život. Samozřejmě čest výjimkám – těmto chovatelům se omlouváme.

Pojďme si tedy něco blíže říci a vyprávění. Existuje mnoho zdrojů, kde tvrdí, že papoušek nemluví – jen imituje zvuky a v případě mluvení imituje lidskou řeč. Z vlastních chovatelských zkušeností jsme však proti těmto tvrzením. Po několikaletých zkušenostech s chovem ručně dokrmených velkých papoušků jsme zaznamenali, že papoušek používá slova v přesných souvislostech a situacích takže skutečně nemůže jít o náhodu, ale velmi dobře rozumějí významu slov.

Jsou druhy papoušků, které mají nadání lépe mluvit (například žako) ale vždy je to maximálně individuální a záleží na ,,osobnosti, a nadání daného jedince a to bez ohledu na druh. Už jsme se setkali is tím, že andulka ovládala mnoho slov a naopak jako imitoval jen pískání a zvuky. Právě z tohoto důvodu si nikdy nebudeme kupovat papouška kvůli mluvení – nikdy nevíme na jaké mládě narazíme protože jeho „osobnost“ se formuje až přibývajícími měsíci.

Správným přístupem a nasbíranými vědomostmi před koupí opeřence se velký papoušek vždy naučí alespoň několik slov. Je třeba se papouškovi věnovat a hodně si s ním povídat. Většinou neplatí, že slova je třeba donekonečna opakovat neboť papoušek si stejně vybere slova, která se mu líbí. Bohužel většinou jsou to nadávky (někdy cíleně ale většinou neplánovaně) neboť na ty člověk dává největší razanci a vysloví je s nepřehlédnutelně silnou emocí a toto naši opeřenci skutečně mohou...

Neexistuje ani univerzální pravidlo v jakém věku papoušek začne mluvit. Někteří šikovnější v půl roce ale většinou kolem 8-12 měsíců. Samozřejmě, že s mluvením úzce souvisí i jiné zvukové projevy. Například papoušek, který moc mluví nemá čas moc křičet J. A právě o křiku a nespokojených sousedech si napíšeme příště. Těším se na Vás