Odčervování - Ano nebo ne?

Abych Vám mohla odůvodnit proč neodčervovat musím nejprve shrnout, jak působí odčervovací přípravky. Jedná se o pasty, tablety, kapky, které působí v organismu několik hodin a zabijí aktuálně živé parazity, které se v trávicím traktu nacházejí.

Většina těchto přípravků působí jen na živé parazity, takže další vývojová stadia, která se v napadeném organismu zákonitě nacházejí (jako například vajíčka, larvy) zůstanou před přípravkem chráněna. Další živé parazity se tak po vylíhnutí vyskytnou v trávicím traktu například po 1-2 týdnech (někdy dříve) – tehdy už ale použitý odčervovací přípravek dávno neúčinkuje a abychom se parazitů zbavili, museli bychom ptáci opět odčervit. Proto pokud se potvrdí napadení parazity používají se vybraná antiparazitika ve vlnách (2 – 3 x po sobě).

Nyní odpověď na otázku zda odčervovat. URČITE NE. A to ne platí pro preventivní odčervení. Vy se asi také neodčervujete (jen tak pro jistotu). Navíc papoušek chovaný doma nemá kde přijít do kontaktu se zdrojem kontaminace takže se nemá kde nakazit a podobnými přípravky jen zatížíte jeho játra (počítejte váhu papouška a srovnejte s váhou například psa, kterému se takové přípravky běžně podávají – vzhledem k váze je to skutečně neadekvátní zatížení organismu). Chovatelé, kteří drží ptáky ve venkovních voliérách a papoušci se tak eventuálně mohou nakazit (kontakt s půdou, s volně žijícími ptáky apod.) pravidelně odčervují.

Správný postup je ale takový, že se vzorek trusu pošle na kopelogii (vyšetření trusu na výskyt parazitů) k Vašemu veterináři. Pokud se parazité potvrdí, teprve poté se podávají přípravky na jejich likvidaci – a toto je tajemství úspěchu:-)