Agresivita u papoušků

Skutečné příznaky pravé nefalšované agresivity se objevují u papoušků až v období toku, během dospívání nebo dospělosti a to je většinou kolem 3-5 roku života. Úplný extrém již za hranicemi běžné agresivity je pak období hnízdění. Papoušci si tehdy chrání hnízdní prostory, boudu a mláďata – není radno se tehdy k nim přibližovat. Ideální je když mají v tomto období co největší klid, pokud je během hnízdění budeme zbytečně dráždit a otravovat naší přítomností mohli by svou nahromaděnou energii klidně obrátit proti snášce, mláďatám. U kakaduů se například velmi často stává, že v období toku samec napadne samici a toto často končí zabitím samice – proto se hnízdě boudy pro kakaduy doporučují se dvěma otvory, aby samice mohla v případě útoku samečka uniknout. Toto bezpochyby nejagresivnější období v životě papoušků je tedy úzce spojeno s obdobím toku a bližší informace o něm naleznete v mém článku: Jaro a čas námluv

Pokud se budeme bavit o mladších papoušcích (do 2 let) a jejich pokusech Vás ďobnout nedá se říci o pravé agresivitě. Je to spíše období puberty, kdy se Váš papoušek snaží získat lepší postavení v „hejnu“. Zde je důležité abyste nepovolili, neboť se bude toto nežádoucí chování prohlubovat. Nepovolit znamená nedat mu najevo strach a v žádném případě nedat najevo bolest ani žádnou reakci. Když píšu žádnou mám skutečně na mysli nulovou zpětnou vazbu. Vím, že když máte pocit, že Vám ukousl z prsta je neskutečně náročné zůstat s kamennou tváří ale pokud to nezvládnete budete toto chování u papouška podněcovat a dostanete se do začarovaného kruhu. Vysvětlím. Papoušek bere Vaši jakoukoli reakci (vykřiknutí, vyhřešení,...) jako pozitivní odezvu na svůj útok a proto bude v takovém chování pokračovat a zkoušet jak vysoko se může vyšplhat v hierarchii nebo upevnit svou neohroženou pozici v rodině. Jediná správná reakce když papoušek zkouší na Vaší ruce (nebo kdekoli jinde) sílu svého zobáku je bez slovní reakce a v klidu jej zavřít do klece a odejít na 15-20 minut z místnosti. Protože jediný správný trest a zpětná vazba na nežádoucí chování je nechat papouška samého s sebou ať může nad sebou rozjímat:-).

Podobně to funguje i když se papoušek začne nepříjemně zvukově projevovat (křik s agresivním chováním úzce souvisí). Pokud budete na jeho křik reagovat odpověďmi aby byl tiše a podobně...bude to brát jen jako adekvátní odezvu a způsob komunikace.

Držím vám všem palce abyste výcvik zvládli a doufám, že vám tyto řádky alespoň trochu pomohou.