POMOC - Mám doma opeřeného adolescenta

Období puberty u papoušků je také složité podobně jako u lidských mláďat. Papoušek se v domácnosti obkouká, zvykne si na všechny členy rodiny, osvojí si každodenní režim. A pak, zhruba kolem 1. roku života, se Vám bude snažit přerůst přes hlavu. Pokud máte papouška, který je schopen se podřídit a nejeví žádné znaky chování, které by naznačovaly, že se snaží stát hlavou (nebo alespoň krkem) rodiny, máte skutečně výjimečné štěstí a můžete si blahopřát.
Většina papoušků se ale v jistém věku (někdy i opakovaně) pokouší získat lepší postavení v „hejnu“.

Je několik cest. Mohou si vytipovat slabší článek v rodině a z pozice moci – já mám zobák a ty se mě bojíš takže budeš poslouchat se šplhnou v žebříčku na vyšší místo. Někdy jde naopak papoušek do konfliktu s hlavou rodiny, s cílem získat dominantní postavení v hejnu (což samozřejmě nikdy nemůže fungovat).

Z uvedeného vyplývá, že papoušek velmi citlivě vnímá vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, dokonce povahové rysy a hlavně má velmi dobře pozorovatelské schopnosti co se týče vztahu člověk-papoušek. Víme, že někdy když začne papoušek na Vás šermovat zobákem, je obtížné zachovat chladnou hlavu. Pokud ale dáte najevo strach, respekt, papoušek je vítěz. Samozřejmě potom se bude toto jeho chování umocňovat. Velký pozor si dejte na to, že u papoušků nefungují žádné fyzické tresty. Pokud chcete papouška nějakým způsobem za nežádoucí chování potrestat, chyťte ho, dejte ho do klece a jistý předem stanovený čas jej ignorujte. Pokud i dojde k vážnému střetu názorů a papoušek se Vám „nedopatřením“ zachytí zobákem na ruku, zkuste tuto vypjatou situaci projít v klidu. Nedejte najevo bolest, nekřičte, jen jej vložte do klece a odejděte. Papoušek zjistí, že zde jeho chování nepadlo na úrodnou půdu a ustoupí. Alespoň tomu tak je ve většině případů.